Τηλ: 210 8022301

© 2019 by Thalpori. All rights reserved. Proudly created with Wix.com

Ψυχοκοινωνικές Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Ψυχοκοινωνικού Προσανατολισμού

 

Ατομική προσέγγιση

Ασκήσεις νοητικής ενδυνάμωσης

Πραγματοποίηση εορταστικών εκδηλώσεων

Επικοινωνία και επαφή με το συγγενικό περιβάλλον.

Στη μονάδα μας τα περιστατικά παρακολουθούνται και αξιολογούνται από κοινωνικό λειτουργό από την πρώτη στιγμή της άφιξής τους. Σκοπός είναι ο σχεδιασμός μία προσωποκεντρικής προσέγγισης ενώ παράλληλα ενθαρρύνεται η συμμετοχή του ηλικιωμένου σε ομαδικές δραστηριότητες.

Οι κοινωνικοί επιστήμονες φροντίζουν παράλληλα την επαφή των ενοίκων με τοπικούς φορείς και υπηρεσίες σχεδιάζοντας δράσεις στοχεύοντας στην αποφυγή κοινωνικού αποκλεισμού.