Ψυχοκοινωνικές Υπηρεσίες

δημιουργική απασχόληση
Υπηρεσίες Ψυχοκοινωνικού Προσανατολισμού

 

Ατομική προσέγγιση

Ασκήσεις νοητικής ενδυνάμωσης

Πραγματοποίηση εορταστικών εκδηλώσεων

Επικοινωνία και επαφή με το συγγενικό περιβάλλον.

Στη μονάδα μας τα περιστατικά παρακολουθούνται και αξιολογούνται από κοινωνικό λειτουργό από την πρώτη στιγμή της άφιξής τους. Σκοπός είναι ο σχεδιασμός μία προσωποκεντρικής προσέγγισης ενώ παράλληλα ενθαρρύνεται η συμμετοχή του ηλικιωμένου σε ομαδικές δραστηριότητες.

Οι κοινωνικοί επιστήμονες φροντίζουν παράλληλα την επαφή των ενοίκων με τοπικούς φορείς και υπηρεσίες σχεδιάζοντας δράσεις στοχεύοντας στην αποφυγή κοινωνικού αποκλεισμού.