Τηλ: 210 8022301

© 2019 by Thalpori. All rights reserved. Proudly created with Wix.com

Ημερήσια φιλοξενία

Στη Μονάδα μας παρέχεται η δυνατότητα ημερήσιας φιλοξενίας. 
Σε περιπτώσεις που ένας ηλικιωμένος χρειάζεται φροντίδα και επίβλεψη για ορισμένες ώρες την ημέρα, η Μονάδα μας έχει τη δυνατότητα να παρέχει τις απαραίτητες υπηρεσίες, όπως ακριβώς και στα περιστατικά που φιλοξενούμε μόνιμα.
Παροχές ημερήσιας φιλοξενίας:
  • Παρακολούθηση από τον παθολόγο της  Θαλπωρής

  • Κάλυψη νοσηλευτικών αναγκών

  • Συμμετοχή στις κοινωνικές μας δραστηριότητες

  • Διατροφή