Ιατρικές Υπηρεσίες

φροντίδα ηλικιωμένων
Άλλες Ιατρικές Υπηρεσίες
Ρύθμιση τιμών ινσουλίνης
Levain - Στομίες 
Ουροκαθετήρες
Νεφελοποίηση
Χορήγηση ρινικού 02
Μικροβιολογικές εξετάσεις
Απεικονιστικές εξετάσεις
Ιατρός Παθολόγος
Ο ιατρός μας και επιστημονικός υπεύθυνος της Μονάδας παρέχει 24ωρη κάλυψη των ιατρικών αναγκών, ενώ μία φορά την εβδομάδα γίνεται πλήρης εξέταση όλων των ηλικιωμένων.

Ιατρός Νευρολόγος
Νευρολογική εκτίμηση και παρακολούθηση με μόνιμο συνεργάτη μας.

Συνταγογράφηση 
φαρμάκων, μικροβιολογικών και απεικονιστικών εξετάσεων παρέχεται από εμάς.

Εικοσιτετράωρη νοσηλευτική μέριμνα 
ατομική υγιεινή, περιποίηση πληγών και τραυμάτων, χορήγηση φαρμάκων.

Παρακολούθηση ζωτικών σημείων

Εικοσιτετράωρη κάλυψη έκτακτων αναγκών