Η ομάδα μας

ημερησια φροντίδα ηλικιωμένων
Εξωτερικοί Συνεργάτες

Φυσικοθεραπευτές

Λογοθεραπευτές

Ιατροί όλων των ειδικοτήτων

Βιοδιαγνωστικά εργαστήρια

Απεικονιστικά εργαστήρια

Διοίκηση
Αργυρώ Νικόλη

Bsc Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΜΒΑ

Κηπώση Ιωάννα

Bsc Ιατρικά Εργαστήρια, Msc Διοίκηση της Υγείας

Ιατρικές Υπηρεσίες

Δρανδάκης Σοφοκλής

Ιατρός Πάθολόγος, Msc

Βασιλείου Αριστείδης

Ιατρός Νευρολόγος

Νοσηλευτική Ομάδα
 Προϊστάμενος Νοσηλείας, Α.Τ.Ε.Ι.
Νοσηλευτές
Νοσηλευτές Δ.Ε.
Κοινωνικοί Φροντιστές

Ψυχοκοινωνικές Υπηρεσίες

Ξηρογιάννη Πέγκυ

Υπεύθυνη Κοινωνικός Λειτουργός Α.Τ.Ε.Ι.

Θεοδωροπούλου Αικατερίνη

Κοινωνικός Λειτουργός Α.Τ.Ε.Ι.

Υπηρεσίες Φυσιοθεραπείας
Νικόλαος Νικόλης
Κινησιοθεραπευτής