Σχετικά με τη Θαλπωρή

γηροκομείο Θαλπωρή
Υπηρεσίες Φροντίδας

 

Γήρας

Άνοια - Alzheimer - Parkinson

Κατάγματα

Στομίες - Levin

Ημερήσια Φροντίδα

Η ιστορία μας

 

Η Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Θαλπωρή» λειτουργεί από το 1973 με την υπ’ αριθμόν 5432/81 άδεια του Υπουργείου Υγείας και με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται με τις διατάξεις περί Μονάδων Φροντίδας και Αποθεραπείας. 

Ωστόσο, πάνω από όλα είμαστε μία μικρή οικογενειακή μονάδα η οποία λειτουργεί με σεβασμό και ευαισθησία. Η 40ετής πορεία μας, κατά την οποία έχουμε φροντίσει περισσότερα από 1.000 διαφορετικά περιστατικά, είναι η καλύτερη εγγύηση της άριστης και οργανωμένης λειτουργίας μας.

Σήμερα η Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Θαλπωρή διοικείται πλέον από τη τρίτη γενιά της οικογένειας που την ίδρυσε. Έχοντας πάρει από τις προηγούμενες γενιές την αγάπη και την αφοσίωση για τη φροντίδα στον συνάνθρωπο και με αρωγό τις νέες τεχνολογίες γίνεται προσπάθεια να παρέχεται η καλύτερη δυνατή φροντίδα στους αγαπημένους σας.